Kanał RSS

Blogi

Żyj tak, jakbyś wypożyczył ten świat od swojego dziecka, by pozostawić go w stanie niepogorszonym, kiedy odejdziesz – po to, aby twoje dzieci miały szansę skorzystać z niego w taki sam sposób, jak i ty.

Co to jest regulacja rzeki? Czy czynnik antropogeniczny powinien być silniejszy od działań natury? Co jest przyczyną powtarzających się powodzi w Polsce?

„(…) Odra i jej dolina należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy.” Obszary nadrzeczne pozostawione są same sobie. Pozwala to na rozwój bioróżnorodności, jednak jest jednako zagrożeniem dla jej istnienia. Czynnik antropogeniczny jest w tym przypadku potrzebny i uzasadniony, jednak działalność ludzka nie powinna naruszać naturalnego piękna natury.