Kanał RSS
Kanał RSS

ZERÓWKI MUZYCZNE

Zerówki Muzyczne Lidii Bajkowskiej

W 1980 r. Lidia Bajkowska otworzyła pierwszą w Polsce Klasę Zerową Szkoły Muzycznej (tzw. „Zerówkę Muzyczną”) przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach swoich studiów doktoranckich na Wydziale Kompozycji, Drygentury i Teorii Muzyki. Zajęcia oparte były na jej autorskim programie edukacyjnym, gdzie po raz pierwszy w historii do nauki muzyki zastosowana zostałaPedagogika Zabawy Janusza Korczaka. Badania, przeprowadzone wtedy przez autorkę, pozwoliły jej w następnych latach na rozwinięcie tej idei i wypracowanie własnej metody edukacyjnej, zwanej dziś „Metodą Lidii Bajkowskiej”. Ta prekursorska „Zerówka Muzyczna” i jej rewelacyjne wyniki pozwoliły w następnych latach na rozpowszechnienie się tej właśnie formy edukacyjnej w kolejnych „Klasach Zerowych”, powstających przy wielu szkołach i uczelniach muzycznych w kraju.

... więcej tutaj