Kanał RSS
Kanał RSS

PROJEKT EDUKACJI MUZYCZNEJ

Projekt "Edukacja Muzyczna"

Zdemoralizowane społeczeństwo.

 

Z każdym dziesięcioleciem daje się zauważyć zatrważające zjawisko demoralizacji społeczeństwa. Brak właściwych wzorców i wartości u młodych ludzi, spotęgowane niskim poziomem ambicji – budzą anty-wrażliwość i przyczyniają się do powstawania różnego rodzaju patologii. Niestety, tak wygląda nasza rzeczywistość, a co gorsza, ludzie zaczynają traktować to za przyjętą normę i nawet się nie sprzeciwiają takiemu stanowi rzeczy.

Jest to problem społeczny, który zaczyna się już na etapie dzieciństwa. Dzieci nieuczone tego, czym jest empatia, dobro, piękno – stają się w konsekwencji niewrażliwe na drugiego człowieka i otaczający je świat.

Sprawdzonym sposobem na obudzenie wrażliwości w młodym człowieku jest arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę. Znaczące, pozytywne wyniki w tej kwestii ma MUZYKA. Dla zobrazowania wielkości problemu należy wiedzieć, że dane GUS z 2010 roku jasno przedstawiają, iż ponad 90% naszego społeczeństwa nie zna języka muzyki -  czyli zalicza się do grona analfabetów muzycznych. Skoro zaledwie garstka z nas nie jest wykluczona muzycznie, jak się nie dziwić, że tak wygląda nasza rzeczywistość? 

Wiemy także, że to w jaki sposób wygląda nasze społeczeństwo, jest obrazem wychowania nas samych. Czyli można by zaryzykować stwierdzenie, że od wychowania naszych dzieci zależy to, jakie będą przyszłe pokolenia.

 

Edukacja najmłodszych.

 

Jeśli więc skoncentrujemy uwagę na dzieciach, na ich wychowaniu, przekazaniu odpowiednich wartości – jest to szansą na zniwelowanie problemu. Wiadomym przecież jest, że każdy problem najlepiej jest zwalczać u źródła.

Czy odpowiednia edukacja muzyczna może być w tym przypadku rozwiązaniem? Tak! Dowody naukowe wyraźnie mówią o ogromnym wpływie muzyki na pozytywny rozwój naszej sfery emocjonalnej, inteligencji, psychiki, a nawet zdrowia fizycznego.

Jeśli zatem będziemy wychowywać swoje dziecko w otoczeniu muzyki, już od jego poczęcia, możemy być przekonani, że będzie się ono lepiej i szybciej rozwijało. Ponadto, dzieci, które rozwijają się po urodzeniu z towarzystwie muzyki, mają lepiej rozwinięty mózg (tzn. mają silniej rozbudowaną sieć połączeń neuronów, które są podstawowym przekaźnikiem informacji). Z kolei większe możliwości pracy mózgu, to większe zdolności w danych dziedzinach naukowych: języki obce, przedmioty ścisłe czy humanistyczne. Nie zapominajmy jednak przy tym o wrażliwości, która kształtuje się z taką samą intensywnością, jak możliwości percepcyjne.

Wniosek jest prosty: wychowując w ten sposób nasze dzieci, dajemy sobie szansę na przyszłe, wrażliwe pokolenie Polaków, które – nie zapominajmy – będzie naszą podporą w niedługim okresie czasu.

 

Muzyka muzyce nie równa.

 

Ludzie z natury lubią dźwięki. Każdy z nas słucha muzyki na co dzień. Jednak to, jaka to jest muzyka ma diametralne znaczenie. „Pojąc” małe dzieci muzyką rozrywkową, która nie jest dostosowana do percepcji najmłodszych, nie pomagamy im w rozwoju. Wręcz przeciwnie, ponieważ nieodpowiednia muzyka może mieć destrukcyjny wpływ na dziecko. Najlepszym rozwiązaniem jest muzyka klasyczna, której dźwięki są czyste, łagodne i wyraziste. Jednak jak wielu z nas słucha muzyki poważnej?

Zazwyczaj słuchamy tego, co nam się „podoba”, czyli jest miłe dla ucha, oddziałuje na nas w jakiś sposób, z czym utożsamiamy się, bo rozumiemy taką formę muzyki. A człowiek rozumie to, co kocha. Tą drogą wybieramy to, co mamy pod ręką i co jest proste – muzykę codzienna, rozrywkową.

Dlaczego nie wybieramy muzyki klasycznej? Idąc tą samą drogą dedukcji – ponieważ nie „podoba” nam się ona, czyli nie lubimy jej, a więc nie rozumiemy! Odwołam się tutaj do wcześniejszej informacji o zatrważającym procencie osób wykluczonych muzycznie w naszym kraju – co jest tylko potwierdzeniem tej tezy.

Aby zrozumieć muzykę, trzeba poznać jej język. Język muzyki jest bardzo prosty, ma zaledwie 7 liter – 7 nut, a co więcej jest sposobem na międzynarodową komunikację. Nuty czyta się i pisze w ten sam sposób we wszystkich krajach na świecie. Zatem znajomość języka muzyki jest porównywalna w znaczeniu (jak nie większa) do znajomości języka angielskiego.

Czy nam - Polakom, którzy jesteśmy spadkobiercami spuścizny Chopina, nie powinno być wstyd, że jesteśmy analfabetami muzycznymi? Żyjemy przecież w XXI wieku, a nie w czasach średniowiecza, gdzie analfabetyzm był zjawiskiem powszechnym.

 

Metoda Lidii Bajkowskiej.

 

Jest sposób na to, aby nie zmarnować kolejnych pokoleń „głuchych” Polaków. Jest nią Metoda Lidii Bajkowskiej, która skutecznie przeciwdziała wykluczeniu muzycznemu, a co za tym idzie, w łatwy i prosty sposób zmniejsza ilość analfabetów muzycznych.

 

Kim jest Lidia Bajkowska?

To polska pianistka i pisarka bajek muzycznych oraz podręczników dla dzieci. W 1981r. ukończyła studia doktoranckie w ówczesnej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (ob. Uniwersytet Muzyczny). Jest prekursorką tzw. „zerówek muzycznych” – zamiast egzaminów wstępnych do Szkół Muzycznych I st. Wybitny pedagog, który swoją filozofię działania opiera na „Pedagogice ZabawyJanusza Korczaka. Wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość oraz pracę dydaktyczno-artystyczną, m. in.:

- nagroda Ministra Kultury i Sztuki za „Bajkę o Piosence i nutkach” z rekomendacją MEN oraz wyróżnieniem znakiem graficznym przez UNICEF;

- liczne nagrody, dyplomy, wyróżnienia i podziękowania za pracę dydaktyczno-wychowawczą;

-dyplomy za pierwsze miejsca w konkursach, koncertach, spektaklach dziecięcych  i młodzieżowych oraz liczne wyróżnienia i podziękowania.

Jej muzyczne bajki wydane w łącznym nakładzie około 600 tysięcy egzemplarzy są po dziś dzień bestsellerami na polskim rynku wydawniczym. Zaliczamy do nich: „Bajkę o Piosence i nutkach”, „Zaczarowane pianino”, „Porwanie królewny Nutki”, „Wskazówki metodyczne do Bajki  o Piosence i nutkach”, „Teatr marzeń” oraz „Sen o muzyce”. Każda z książek zawiera w sobie zarówno treści literackie, jak i dydaktyczne, co sprawia, że są ukochanymi bajkami dzieci na dobranoc oraz doskonałymi pomocami dydaktycznymi, przy nauczaniu muzyki. Warto zauważyć, że „Porwanie królewny Nutki” zostało zekranizowane w Teatrze Młodego Widza w 1999r. z muzyką Piotra Rubika oraz obsadą aktorską, m. in.: A. Żmijowskiego,  J. Trzepiecińskiej, P. Deląga, A. Sitek, J. Jabłczyńskiej i innych.

Obecnie Lidia Bajkowska jest Członkiem Rady Fundacji FECWIS (Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego), gdzie wraz z nią czynnie walczy z wykluczeniem muzycznym, poprzez przeciwdziałanie analfabetyzmowi muzycznemu w Polsce i na świecie.

 

O Metodzie Lidii Bajkowskiej

W czym kryje się wyjątkowość Metody Lidii Bajkowskiej? Dzieci odbierają świat w sposób inny niż dorośli. Świat dziecka to świat fantazji, który potem kształtuje jego osobowość. Dlatego tak istotne jest to, jakie treści wizualne pokazujemy swoim dzieciom.

Metoda kryje się w tym, co jest dla dziecka najbardziej zrozumiałe i najprzyjemniejsze - w zabawie. Dziecko bawiąc się wchodzi do Królestwa Muzyki i niepostrzeżenie przyswaja sobie podstawową wiedzę muzyczną. Poznaje abstrakcyjny dla niego, matematyczny świat zasad muzycznych w formie bajek, gdzie każde pojęcie muzyczne jest personifikowane, a więc staje się przyjacielem dla dziecka. Co więcej, nawet jeśli dziecko nie zna jeszcze liter i cyfr (które są niezbędne do zrozumienia języka muzycznego), jest w stanie zrozumieć muzykę dzięki bajkowym postaciom. Innymi słowy dziecko, które nie umie jeszcze liczyć, pisać i czytać, jest w stanie pojąć język muzyczny.

Dziecko, które poznaje język muzyki zaczyna świadomie odbierać muzykę (rozumie przekaz muzyczny autora), następnie uczy się w łatwy sposób muzykę tą odtwarzać (gra na instrumencie muzycznym) oraz rozpoczyna komponowanie własnych, prostych utworów. Wszystko to odbywa się w niedługim okresie czasu. Przykładem jest tutaj Ksawery – „Mały Mozart” Lidii Bajkowskiej, który już w wieku 2,5 lat potrafi odróżnić i zagrać kontrasty muzyczne na fortepianie.

Kolejną zaletą Metody Lidii Bajkowskiej jest fakt, iż zawiera ona w sobie wszelkie formy wyrazu artystycznego, tzn. działania muzyczne są w niej skorelowane z plastyką, tańcem, dramą. Daje to możliwości na odkrycie wśród dzieci talentów nie tylko muzycznych, ale także w innych dziedzinach artystycznych.

Metoda ta powstała w wyniku wieloletniej obserwacji i praktyki pedagogiczno – dydaktycznej p. Lidii Bajkowskiej. Do tej pory wykształciła już ponad 30 muzycznych pokoleń Polaków.

Skuteczność Metody Lidii Bajkowskiej licznie potwierdzają autorytety z dziedzin naukowych i artystycznych. Oto kilka fragmentów wypowiedzi znanych osobistości na ten temat:

  • prof. dr hab. Andrzej Rakowski: „ (…) Według mojej opinii praca jest warta jak najszybszego opublikowania i zalecenia do użytku szkolnego dla przedszkoli, „zerówek muzycznych” i niższych klas szkoły podstawowej… Ogólnie oceniam zarówno koncepcję, jak i realizację pomysłu „Bajki o Piosence…” bardzo wysoko.”
  • Stefan Olbert – Rzeczoznawca Podręczników Szkolnych MEN:„ (…) To swoiste wrastanie w sztukę, w artyzm, w muzykę posiada źródło w metodycznych zasadach nauczania powszechnego muzyki, w których autorka integruje właśnie doświadczenie pedagogiczne z systemowymi rozwiązaniami współczesnej europejskiej pedagogiki powszechnego nauczania muzyki.(…) Wnoszę o uznanie książki autorstwa Lidii Bajkowskiej „Zaczarowane pianino” za podręcznik do powszechnego nauczania muzyki w klasach „0″ oraz I – III. Tego typu podręcznik będzie demiurgiem w polskiej powszechnej edukacji muzycznej.”
  • Zofia Wawrzyńska – CEA (Centrum Edukacji Artystycznej):„(…) Autorka podaje je w sposób żywy i zmuszający do żywości w prowadzeniu zajęć, działający na wyobraźnię, wręcz podrywający do działania, dający pole do wielorakich przemyśleń. (…) Od strony metodycznej propozycje są właściwie bezbłędne, a atrakcyjność tego, co można nazwać podsumowaniem materiału jest bezprecedensowa.”
  • Grzegorz Michalski –Ministerstwo Kultury i Sztuki: „(…) Jestem przekonany, że wymienione zalety czynią tę książkę potrzebną właśnie dziś, kiedy oczekujemy zasadniczej zmiany koncepcji kształcenia w polskiej szkole. (…) Opowiadam się za rekomendacją książki p. Lidii Bajkowskiej do użytku nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli i uczniów w niższych klasach szkół podstawowych.”

Metoda Lidii Bajkowskiej stosowana jest w pracy dydaktycznej, nie tylko w szkołach muzycznych, ale także w placówkach przedszkolnych czy świetlicach socjoterapeutycznych. Dodatkowo z powodzeniem można ją wdrożyć do szkół podstawowych. Korzystają z niej zarówno pedagodzy, jak i  indywidualni rodzice. Metoda nauczania muzyki może być stosowana w każdej grupie wiekowej z tą tylko różnicą, że proponowane treści kształcenia i sposoby ich realizacji będą dostosowane do wieku i umiejętności dzieci. Metodę Lidii Bajkowskiej można z powodzeniem wykorzystać również w pracy z młodzieżą w gimnazjum, liceum, a nawet  z dorosłymi. 

 

Pakiet Edukacyjny „Pokoloruj Świat Muzyką”

Z myślą o szeregu różnych odbiorców Lidia Bajkowska wraz z Fundacją FECWIS wydała Pakiet Edukacyjny „Pokoloruj Świat Muzyką” dla rodzica/opiekuna/pedagoga oraz Kolorowankę Muzyczną dla najmłodszych. Materiały dydaktyczne opracowane są z myślą o możliwości wprowadzenia programu nauczania muzyki do szkół muzycznych, placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, świetlic socjoterapeutycznych, a także odbiorców indywidualnych, np. rodziców. Treści zawarte w Pakiecie Edukacyjnym powstały w oparciu o Metodę Lidii Bajkowskiej i są przedstawione w takiej formie, aby każdy dorosły (nawet ten, który nie ma wiedzy muzycznej) mógł nauczać dzieci tą Metodą.

Pakiet Edukacyjny i Kolorowanki Muzyczne wydawane są przez fundację FECWIS w ramach Akcji Pokoloruj Świat oraz Projektu Edukacji Muzycznej. Głównymi celami działań fundacji FECWIS w zakresie tych projektów jest: przeciwdziałanie analfabetyzmowi muzycznemu oraz wyrównywanie szans społecznych, poprzez walkę z wykluczeniem muzycznym. Dokonać tego możemy dzięki współpracy z Lidią Bajkowską i rozpropagowaniu jej genialnej Metody. Inspiracją dla tych działań jest także EL SISTEMA z Wenezueli (nauczanie gry na instrumentach ubogich dzieci z ulicy, jako alternatywa dla zachowań patologicznych).

Projekt Edukacji Muzycznej fundacja FECWIS realizuje w wielu miastach w Polsce, np.: Warszawa, Wrocław, Łódź, Legnica, Wałbrzych. Honorowymi Patronami akcji „Pokoloruj Świat” i Projektu Edukacji Muzycznej są m. in.: Prezydent miasta Wrocławia, Prezydent miasta Gdańsk, Prezydent miasta Gdynia, Prezydent miasta Sopot, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Patronami medialnymi akcji są m.in.: Polskie Radio Program I, Telewizja Polska oddział Wrocław. Wspierają nas także celebryci (np. Mieczysław Szcześniak, Atsuko Seta), prywatni przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządowe.


Komentarze

Drodzy Czytelnicy!

Trudno opisać i przedstawić dokonania na polu edukacyjnym i artystycznym Lidii Bajkowskiej. Dlatego wywiad - rzeka "Bajki muzyczne Lidii Bajkowskiej", który ukazał się w Dobrym Znaku, w numerze 5, z dnia 28 lutego, 2013 roku, wydanym przez Skok w Wołominie - to artykuł, z którego dowiecie się Państwo wiele o życiu, twórczości i zamiłowaniach p. Lidii Bajkowskiej. Zapraszam do miłej lektury!

Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...