Kanał RSS
Kanał RSS

MUZYKA Z DUSZĄ

FECWIS

Mimo, że świat technologicznie rozwija się coraz bardziej, jesteśmy w większości analfabetami.... Cóż za paradoks!

Istnieje jeden na świecie wspólny międzynarodowy dla wszystkich jednakowo rozumiany język, który nie jest nauczany w szkołach, a którego brak prowadzi do ignorancji i utraty duchowości.

Jest to język muzyki.

Większość z nas nie wyobraża sobie bez niej życia, ale nie poznała jej nigdy zbyt dobrze. Nie umiemy czytać nut, ani grać na instrumentach. Są tego różne przyczyny, część uważa, że nauka muzyki, to coś, co dostępne jest tylko elitom, do czego zwykły człowiek nie ma dostępu, inni sądzą, że bycie słuchaczem wystarczy im za poznanie muzyki, a jeszcze inni, że są ważniejsze sprawy, niż muzyka.

Po pierwsze nie jest prawdą, że tylko osoby wyjątkowo uzdolnione mogą uczyć się muzyki. Każdy jest uzdolniony muzycznie!  Po drugie nie jest też prawdą, że dzieci mogą uczyć się muzyki dopiero od momentu osiągnięcia wieku wczesno-szkolnego. I po trzecie - również nie jest prawdą to, że nauka muzyki będzie pociągała za sobą potrzebę wielkich nakładów finansowych. Te 3 czynniki wpłynęły na to, że system nauki języka muzyki jest nieefektywny, oraz że istnieje duży niedobór edukacji muzycznej. Nie powinno być tak, że edukacja muzyczna będzie dostępna tylko dla dzieci z rodzin zamożnych, a te ubogie będą dyskryminowane, jeśli istnieje szansa, aby wszystkie mogły uczyć się języka muzyki w takim samym stopniu. Dlaczego to takie ważne, aby uczyć muzyki od najmłodszych lat> ?

 

Na początku było słowo.... być może to była piosenka?

 

Ponad 2300 lat temu starożytny filozof Platon powiedział :" Muzyka jest ważniejsza niż jakiekolwiek inne narzędzie do edukacji, a dzieci powinny się uczyć muzyki , zanim nauczą się czegokolwiek innego".

Dzieci postrzegają świat zmysłów jako pierwszy. Zanim zaczną rozumieć słowa, opierają się na dźwięku, intonacji, melodii głosu rodziców. Same też komunikują się w podobny sposób, w różny sposób okazując głosem swoje potrzeby. Dlatego język muzyki jest najważniejszym narzędziem w rozwoju mózgu u małych dzieci. Melodia piosenki i brzmienie słów ma najpotężniejszy wpływ na rozwój dziecka , od momentu jego urodzenia. Nauka muzyki pobudza aktywnie  rozwój obu półkul mózgu , poprzez tworzenie wielu połączeń neuronów.

Mózg jak wiadomo, jest podzielony na dwie półkule, prawą i lewą, podzielone mostem o nazwie corpus caleu. Prawa półkula kontroluje lewą stronę ciała i odwrotnie, lewa półkula kontroluje prawą. Corpus caleu zapewnia komunikację obu półkulom. Ostatnio okazało się, że lewa półkula jest podstawą myślenia logicznego, i abstrakcyjnego, a prawa odpowiada za twórcze myślenie, oraz postrzeganie obrazów i muzyki. Przez długi czas prawa półkula była bardziej rozwinięta od lewej, i podobnie jak u dzieci odpowiedzialna za postrzeganie świata kolorów, obrazów, melodii , głosu i emocji. Później nasza zdolność do gromadzenia informacji , przetwarzania ich i wyciągania wniosków stała się priorytetem w lewej półkuli. Od tego czasu staramy się aby most między nimi działał harmonijnie i efektywnie.

Tu z pomocą przychodzi język muzyki. Jest on różny od innych języków poprzez fakt , że melodia działa na emocje, poprzez prawą półkulę. To dlatego dzieci są otwarte na naukę i poznawanie muzyki na długo przed tym zanim nauczą się abstrakcyjnego myślenia. Budując swe umiejętności opanowania muzyki jako języka, dziecko angażuje się w proces myślenia abstrakcyjnego, oraz zapamiętywania angażując i pobudzając w ten sposób obie półkule mózgu do działania.

 Istnieje wiele publikacji na temat wpływu muzyki i lekcji gry na fortepianie na rozwój mózgu u dzieci. Dr Gordon Shaw opublikował książkę,  w której opisał jak lekcje gry na fortepianie powodują wzrost jakości rozumowania wymaganego do doskonałości w nauce matematyki.

Na początku badania wybrano grupę studentów, mających zbliżoną znajomość przedmiotu. Pod koniec 6 miesięcy Ci, którzy brali lekcje fortepianu uzyskali o 34% lepsze wyniki w testach zdolności przestrzenno - czasowej, podczas gdy pozostałe 3 grupy (chór, komputer i grupy kontrolne) nie uzyskały poprawy w żadnym z testów.        

Inwestując w naukę muzyki być może sprawimy , że pewnego dnia rodzice będą spotykać się nie na meczu koszykówki, czy piłki nożnej, ale na koncercie, konkursie czy publicznym festiwalu muzyki fortepianowej. Marzę o czasach kiedy ważny będzie nie tylko talent fizyczny, ale i intelektualny. Warto doczekać chwili, kiedy muzyka będzie wspólnym działaniem rodziny. Trudno oszacować ile czasu potrzeba aby tak się stało, warto jednak do tego dążyć , bo muzyka rozwija w nas intelekt, wrażliwość , czyni nas lepszymi.

źródło: http://softmozart.com