Kanał RSS
Kanał RSS

Fair Trade - czyli dlaczego w Polsce nie ma Sprawiedliwego Handlu?

Fair Trade

Sprawiedliwy Handel stał się na świecie popularny, żeby nie powiedzieć modny. W Polsce za to jest prawie zupełnie nieznany. Idea sprawiedliwego handlu obejmuje produkcję, od hodowli, czy upraw roślin niezbędnych do wytworzenia danych produktów, po ich dystrybucję i sprzedaż.

Początki idei Sprawiedliwego Handlu sięgają ponad lat 40-tych ubiegłego wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ten Thousand Villages, oraz SERRV International nawiązały kontakty handlowe ze spółdzielniami z biedniejszego południa.

W Europie zaś ruch Sprawiedliwego Handlu pojawił się w latach 50-tych kiedy to dyrektor brytyjskiego oddziału firmy Oxfam odwiedził Hongkong, i postanowił sprzedawać wyroby chińskich uchodźców w sklepach Oxfam.  W 1964 roku Oxfam założył pierwszą organizację alternatywnego handlu (ATO).

Prawie w tym samym czasie rozwinęła się inicjatywa w Holandii, gdzie w 1967 roku powstała organizacja importowa S.O.S. Wereldhandel, aktualnie Fair Trade Organisatie. Holenderskie grupy wspierania Trzeciego Świata zaczęły sprzedawać pierwszy produkt - cukier trzcinowy, do którego kupna nawoływały hasłem: "Kupując cukier trzcinowy, pomagasz biednym krajom w dążeniu do dobrobytu". Wprowadzono też sprzedaż wyrobów rzemieślniczych z Południa, a w 1969 roku powstał pierwszy Sklep Świata.

Od lat 70-tych Sklepy Świata (ang. World Shops, niem. Weltladen)  powstają w całej Europie, w 1994 roku utworzono sieć europejskich sklepów świata pod nazwą NEWS! (Network of European World Shops), która reprezentuje 2700 sklepów zrzeszonych w 15 organizacjach w 13 krajach Europy (UE + Szwajcaria).

Do połowy lat 80-tych ruch Sprawiedliwego Handlu starał się głównie o równoprawne partnerstwo między Północą a Południem. Później rozszerzył się też na kanały komercyjne opierając się na handlu hurtowym z partnerami zewnętrznymi. To z czasem doprowadziło do powstania organizacji certyfikującej, przyznającej prawo do używania znaku towarowego Sprawiedliwego Handlu - Max Havelaar. Później powstawały inne organizacje tego typu: Transfair International, Fair Trade Foundation, Reilun Kaupan i Rättvisemärkt.

Czym właściwie jest Sprawiedliwy Handel?

Kiedy pytam znajomych o to, czy zwracają uwagę na to, co kupują, gdzie i za ile, słyszę różne odpowiedzi. Jest taka część społeczeństwa, której nie interesuje fakt, że produkty przez nich kupowane są wytwarzane w warunkach urągających ludzkiej godności, za płacę nie wystarczającą nawet na zakup odpowiedniej ilości pożywienia, często tylko na 1 posiłek dziennie, bardzo często produkowane są drobnymi rączkami małych dzieci, które nie mają innego wyboru - jak pracować od świtu do nocy. Nie znają innego życia, nie wiedzą, że może być lepiej.

Jest także inna grupa, której nie interesuje, że kupowane przez nich produkty wytworzone zostały w fabrykach zatruwających środowisko naturalne, nie przestrzegających norm dotyczących używania pestycydów i nawozów zatruwających wodę i glebę.

Na szczęście istnieje także ta trzecia, coraz liczniejsza i sukcesywnie powiększająca się grupa osób, którym zależy na tym, aby to, co jedzą, czy w co się ubierają zostało wytworzone z poszanowaniem godności człowieka, jego pracy, i prawa do godziwego wynagrodzenia w zamian za świadczone usługi, dbałości o środowisko naturalne, w taki sposób aby została zachowana równowaga. Tak, aby tworzenie w jednym obszarze nie pociągało za sobą destrukcji w innym. Do tej grupy są kierowane produkty ze znakiem towarowym fair trade.

Dziś idea Sprawiedliwego Handlu ogarnęła cały świat, Sklepy Trzeciego Świata przemianowane na Sklepy Świata przestały wystarczać konsumentom, ponieważ nie były w stanie zaspokoić wciąż rosnącego popytu, FTO rozpoczęła więc negocjacje w sieciami marketów proponując im sprzedaż towarów produkowanych w ramach Sprawiedliwego Handlu.

Aktualnie nawet w supermarketach możemy kupić produkty oznaczone logiem fair trade. Niestety dotyczy to raczej innych państw niż Polska. W naszym kraju idea ta nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniona. Produkty takie jak kawa, kakao, banany, herbata nie są oznaczone logiem, a póki istnieje niska świadomość społeczna poruszanego tematu, póty nie ma szans na poprawę.

Mimo tego Sprawiedliwy Handel rozwija się, przynosząc korzyści uczestniczącym w nim pracownikom, dając możliwości zarobkowania dzięki ich własnym umiejętnościom oraz umożliwiając w ten sposób poprawę jakości i warunków życia. Zapewnia bezpieczne i godne warunki pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie, oraz wyklucza pracę niewolników i dzieci. Konsumentom zaś daje gwarancję, że wyroby, które kupują nie są szkodliwe dla zdrowia, ani dla środowiska naturalnego. Podnosi także świadomość społeczną dotyczącą problemów ubogich części świata przyczyniając się pośrednio, poprzez świadomą, etyczną konsumpcję do ich rozwoju. 


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...