Kanał RSS
Kanał RSS

Czy Jarosław Domagała wspiera wykluczenie muzyczne?

Raport sporządzony w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie - Kontrolowanie dyscypliny pracy i ewidencja czasu pracy.
Czy tak ma wyglądać szkoła prowadzona przez Jarosława Domagałę?
autor fot. Sławomir Sikora

Kolejny fragment z raportu dotyczący działalności byłego już dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie Jarosława Domagały (Raport w całości do pobrania w formie PDF)

Dyrektor Szkoły, Pan Jarosław Domagała odmówił komisji kontrolnej przedstawienia planu zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kutnie, gdzie - zgodnie z informacją ustną z dnia 29 listopada 2009 r. - jest zatrudniony. Komisja nie miała możliwości stwierdzenia, czy wykonywanie przez Dyrektora zajęć w PSM I i II st. w Kutnie nie kolidują z wykonywaniem obowiązków Dyrektora w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie. Z telefonicznej rozmowy Przewodnicząca komisji, Pani Grażyna Pączek, przeprowadzonej w dniu 2 grudnia 2009 r. z pracownikiem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kutnie wynikało, że Pan Jarosław Domagała prowadzi zajęcia w środy i soboty w godzinach popołudniowych (załącznik nr 55 do protokołu). Udzielanie informacji w powyższym temacie odmówił Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II st. w Kutnie (pismo Dyrektora PSM stanowi załącznik nr 86 do protokołu). Do chwili sporządzenia niniejszego protokołu komisji nie udało się uzyskać wnioskowanej informacji.

W związku jednak z tym, że Miejska Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie funkcjonuje w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 11.00 do 20.00, to fakt wykonania przez Pana Jarosława Domagałę w tych godzinach  zajęć w innej jednostce (jak wynika z telefonicznej informacji uzyskanej w dniu 2 grudnia 2009 r.) może kolidować z wykonywaniem jego obowiązków jako Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej  I st. w Gostyninie.

     Czyżby Dyrektor Jarosław Domagała działał świadomie? Nie, nie zgodzę się z tak postawioną tezą. Nie wierzę, by pracował w dwóch instytucjach równolegle i to w tym samym czasie, czym wchodziłby w konflikt interesów obu instytucji.

Czy Dyrektor Szkoły Muzycznej w Kutnie wspiera działanie Jarosława Domagały? A jeśli tak, znaczy, że z pełną świadomością przyczynia się do wykluczenia społecznego dzieci z Gostynina i dzieci z Kutna.

Gdybym był na miejscu Jarosława Domagały to bym jak najszybciej chciał wyjaśnić wszelkie nieścisłości dotyczące zaistniałych faktów. Jeśli od 2009 roku Jarosław Domagała nie potrafił tej sprawy rozwikłać, to znaczy, że Jarosław Domagała nie jest w stanie udowodnić swojej niewinności. Co może świadczyć, że jednak w tym samym czasie pracował w dwóch placówkach. Pewnie sądził, że nikt się nie zainteresuje po latach jego działalnością w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie. I tu się pomylił. Cóż, życie potrafi zaskakiwać.

Jeśli przypomnimy sobie z raportu fakty, np. o zwolnieniach, które nie były potwierdzane z oryginałami, czy niewłaściwe archiwizowanie dokumentów, to zakładając, że dyrektor Jarosław Domagała pracował w dwóch instytucjach równolegle, pobierając w obu wynagrodzenie, to znaczy, że nieporządek w dokumentach był Jarosławowi Domagale na rękę. A idąc tym tokiem myślenia, to należy postawić pytanie: czy dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie z pełną świadomością dopuszczał się nieprawidłowości, których celem było np. ukrycie faktu, że pracuje równolegle w dwóch wymienionych w raporcie placówkach?

Ciekawe czy przedkładał fałszywe zwolnienia lekarskie? Według mnie, Pan Jarosław Domagała nie spodziewał się, że zostanie przeprowadzona tak wnikliwa kontrola w szkole, przez to czuł się osobą poza zasięgiem prawa. Stawiam kolejne pytanie: kto lub jaka grupa ludzi wspierała lub nadal wspiera Jarosława Domagałę, że ten może się czuć bezkarnym wobec prawa?

Minęły blisko trzy lata, a Pan Jarosław Domagała nie uznał za stosowne przedstawić wiarygodne dowody np. na fakt, że jego godziny pracy w gostynińskiej szkole nie kolidowała z godzinami pracy w kutnowskiej szkole. Tym samym naraża się na domniemania, że może być winnym popełnianych czynów przedstawionych w Raporcie sporządzonym w 2009 roku w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie gdzie pełnił funkcję dyrektora.


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...