Kanał RSS
Kanał RSS

Czy Jarosław Domagała jest życiowym nieudacznikiem?

Raport sporządzony w szkole muzycznej w Gostyninie - Kontrolowanie dyscypliny pracy i ewidencja czasu pracy.
Czy tak ma wyglądać edukacja muzyczna dzieci?
autor fot. Sławomir Sikora

Kontrolowanie dyscypliny pracy i ewidencja czasu pracy. (Raport do pobrania w formie PDF)

Fragment raportu:
"Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a w szczególności art. 39 ust. 3 powyższej ustawy nakłada na Dyrektora Szkoły obowiązki związane z przestrzeganiem i kontrolą dyscypliny pracy. Ponadto, zgodnie z art. 149 Kodeksu Pracy, Dyrektor zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników."

Przecież brak przestrzegania dyscypliny ma wpływ na komfort i jakość edukacji dzieci. Każdy ma tego świadomość i ktoś kto bierze udział w konkursie na dyrektora placówki edukacyjnej czy innej musi znać przepisy.

Kolejny fragment Raportu o działalności Dyrektora Jarosława Domagały:
"Po wnikliwej kontroli stwierdzono, że tygodniowe rozkłady zajęć nauczycieli (stanowiące załącznik nr 32 - 53 do protokołu) i Dyrektora są niezgodne z arkuszem organizacji pracy szkoły, stanowiącym załącznik nr 30 do protokołu (zestawienie niezgodności arkusza z zajęciami zespołowymi stanowi załącznik nr 31 do protokołu), np. Dyrektor szkoły w arkuszu ma wpisane 3 godziny zespołu kameralnego i 4 godziny nauki fortepianu, natomiast w tygodniowym rozkładzie zajęć, stanowiącym załącznik nr 32 do protokołu, jest 7 godzin zespołu i 2/3 godziny fortepianu. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że dodatkowe 2/3 godziny realizował charytatywnie. Z dokumentacji przekazanej przez Dyrektora do Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli wynika również, że w okresie od 19 października do 22 listopada 2009 r. Dyrektor nie realizował obligatoryjnych 4 godzin ponadwymiarowych zatwierdzonych w arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2009/2010."

Czyż wielka rzecz się stała, że Dyrektor Jarosław Domagała nie realizuje obligatoryjnych godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacji pracy szkoły? To mało ważne przy tak ważnych zadaniach jakie postawił sobie być może Jarosław Domagała, tak sobie myślę. Interesująca jest odpowiedź wspomnianego Dyrektora, działałał charytatywnie. Jestem ciekaw gdzie Pan Jarosław Domagała realizuje się charytatywnie? Może w Kutnie, a może w Płocku, a może już wtedy przygotowywał siłę do działalności charytatywnej w Gąbinie? Już wiem, gdzie pewnie działał charytatywnie, w ognisku muzycznym, działającym przy Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie.

Pewna dygresja, zwróć uwagę czytelniku, że w raporcie zwykle pojawia się pełna nazwa Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie, a nie skrót Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie, dlaczego? Odpowiem na to pytanie oddzielnym tekstem.

Powróćmy do Naszego Bohatera, Dyrektora Jarosława Domagały. Dziwne, że nawet przy organizacji zajęć szkolnych Pan Dyrektor w inny sposób realizował swoje zadania względem dzieci. Pamiętaj Czytelniku, za każdym razem kiedy czytasz raport, poruszam kwestię pracy z dziećmi, z dziećmi - uzdolnionymi muzycznie, które mają szczególną wrażliwość. Rozmawiamy o miejscu, w którym w dzieciach powinno rozbudzać się pragnienie obcowania z kulturą wyższą, która w dzisiejszych czasach jest spychana na margines, czego konsekwencje już dotykają nas wszystkich. Piszę o szkole, która jest finansowana przede wszystkim ze środków samorządowych (ok 1 miliona samorząd wydaje rocznie), wspartych oczywiście subwencjami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywanymi via Ministerstwo Edukacji Narodowej. Piszę o szkole, która powstała w małym mieście Gostynin, która dla wielu dzieci mogłaby stać się przepustką do lepszego życia, jeśli byłaby zarządzana zgodnie ze wszelkimi zasadami dotyczącymi tego typu jednostek. Piszę o szkole, w której powinni pracować przede wszystkim pasjonaci, ludzie dla których sztuka jest najważniejsza, którzy kochają dzieci, a nie być może frustraci, którzy pracę zawodową w tej szkole traktują jako życiowe nieudacznictwo.


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...